Vilka är de vanligaste plattformarna?

För att beskriva vad en plattform är brukar man använda ordet mötesplats. Med andra ord en digital mötesplats, där två eller fler aktörer kan utbyta tjänster, tankar och kontakter. Den allra största plattformen var Internet, basen och grunden där andra digitala och sociala plattformar utvecklas och existerar. De digitala plattformarna ser lite olika ut beroende på var i världen man befinner sig, och hur stor påverkan (exempelvis politisk) som finns i området. Kina och Ryssland är exempel två mycket stora geografiska områden, där inte alla digitala plattformar är nåbara, och där människor inte alltid har tillgång till det öppna internet som många av oss i övriga delen av världen tar för givet.

Plattformar tenderar idag till att bli just platta och stora, varianterna blir färre och färre då de dominerande aktörerna såsom Google, Apple, Facebook och Amazon tar över de mindre aktörernas plattformar när de får svårt att nå ut. Här utvecklas fantastiska tjänster och möjligheter, men som av många kan uppfattas som styrande och inte så varierade. Ju fler som använder en plattform för tekniska funktioner eller sociala mötesplatser, desto mer styrka, kraft och marknadsdominans får givetvis plattformen. Självklart finns det både fördelar och nackdelar med stora megaplattformar. Vi ska gå igenom de största och vanligaste plattformarna, de som du själv med största säkerhet använder varje dag.

Våra vanligaste plattformar i den digitala världen

Facebook är en av de största, kanske till och med den största, digitala plattformen i världen. Deras plattform är ett bra exempel på någon som snabbt insåg nyttan av att ordna upp de sociala möten som sker på internet. Redan från början var de noga med tydliga profiler med riktiga namn, de håller koll på bildmaterial som publiceras och har därmed skapat en ganska rumsren och snygg social plattform. Företagen tog plats och nyttjade detta direkta sätt att kommunicera med befintliga och potentiella kunder och när företagens möjligheter blev väl stora så backade Mark Zuckerberg och hans Facebook klockan, stramade upp reglerna och försökte ge tillbaka Facebook till de privata mötesaktörerna och privatpersonerna igen.

Plattformar som skapar tillit

Att handla varor på nätet kan vara ekonomiskt positivt. Utbudsmässigt finns det ett högre urval än i fysisk butik och det är enkelt med leverans fram till dörren. Här finns det två olika sätt att handla, det ena är direkt från leverantören som vi oftast känner till och har nyttjat förr. Den andra är de stora plattformarna som exempelvis Amazon som under lång tid har skapat och byggt upp en tillit till sina kunder. De bygger säkra system för transaktioner och de utvecklar kundvänliga verktyg. Med sin storhet på marknaden bygger det sin egen positiva spiral, fler nöjda användare genererar mer inkomster som ger mer utveckling och säkerhet, som ger fler nöjda kunder.

När namnet blir ett uttryck.

När något dominerar stort har det en tendens att skapa uttryck, uttryck där man använder ett namn för att förklara vad man gör, man gör substantivet till ett verb. Detta har Google lyckats med till hundra procent. Idag använder vi uttrycket “att googla” precis lika ofta som det korrekta begreppet “att söka”, för det är ju det vi menar. Att söka efter fakta och information på internet. Vi är så många som använder plattformen Google som sökmotor idag att deras namn är förknippat med aktiviteten och verbet att söka. De har skapat möjligheter att ta hand om informationsflödet på internet, sorterat och vant människor vid att strukturera efter deras regler och mönster, en typisk megaplattform.

Äpplet och dess genomslagskraft.

Ytterligare en gigant på den digitala marknaden är Apple. Här utvecklas plattformen till ett bli en social och teknisk möjlighet i ett litet bärbart format, en smartphone. Deras produkter används världen över och har idag en viss konkurrens men står fortfarande ut i mängden. De används av flest aktörer och är i mångt och mycket längst fram i utvecklingen. Apple utökar sin plattform via anpassade applikationer som skapas för produkten såsom Itunes eller funktionen Genvägar. De satsar på funktion, säkerhet och nöje och bygger sitt förtroende på ett väl fungerande och säkert utbud. De bygger och utvecklar en mindre värld via sin plattform som används världen över.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *