Lär dig programmering

Världen av programmering kan initialt kännas avskräckande, svår och stor. För den som gillar att skapa och utveckla nya kunskaper är programmering ett bra sätt att vara kreativ på. På nätet finns de en uppsjö av gratis online-kurser i programmering och ett stort antal forum där du kan få stöd och hjälp av mer erfarna programmerare. Det är dock bra att fokusera på sitt ändamål med programmeringen. Vill du främst bygga dina egna webbplatser från grunden eller är du mer intresserad av att skapa en egen mobilapp? Det första du bör göra är att identifiera vad du vill åstadkomma med din programmering eftersom det är avgörande för vilket språk du bör använda.

Många tror att man måste vara ett matematiskt geni eller kunna allt om ettor och nollor för att börja programmera men det är inte sant. Även om det finns områden där programmeringen kräver avancerade kunskaper är det långt ifrån sanningen när det gäller all programmering. Ett av de mest populära språken som vuxit fram de senaste åren är Python vilket är ett väldigt lätt språk att börja med. Koden skrivs nästan som man talar och är därmed väldigt lätt läsa av. Man kan göra mängder med intressanta saker med Python, allt ifrån programmering av en Raspberry Pi till webbsideskrapning. Med hjälp av ramverk som exempelvis Django, kan man bygga skalbara hemsidor.

Börja med HTML och CSS

Ett bra sätt att komma igång med programmering är genom att skapa hemsidor. Det är roligt och man kan enkelt dela med sig av det man skapat samt att resultatet visar sig väldigt fort. De klassiska språken är HTML och CSS som ger innehåll och design till hemsidan. Även om dessa språk är väldigt basic kan man komma långt både design- och formmässigt. För att göra hemsidan mer interaktiv kan du använda dig av det populära språket Javascript. Med Javascript kan du skapa funktioner som är användbara till webbutiker som att skicka och ta emot data och hantera Cookies. Med Javascript är det bara fantasin som sätter gränser.

Gör mer med Excel

Många av oss kommer förr eller senare i kontakt med Excel i arbetslivet. Att sortera, strukturera och beräkna data i tabeller är arbetsuppgifter som är perfekt lämpade för Excel och dess inbyggda formler. Det finns tillfällen där de inbyggda formlerna och funktionerna är begränsande och då krävs programmering. När man programmerar i Excel är det på Microsofts språk Visual Basic for -Applications, VBA. Med VBA kan du automatisera de återkommande beräkningar du varje vecka måste göra eller skapa PowerPoint-presentationer baserad på veckans data och tabeller som ska presenteras för kollegor. Även om det inte är det roligaste programmeringsspråket att lära sig är det oerhört användbart i yrkeslivet.

Java och C++ för mobilapplikationer och spel

Java är ett av världens mest populära programmeringsspråk. Java är plattformsoberoende vilket betyder att du inte påverkas om du sitter med Windows, Mac eller Linux. För att uppnå plattformsoberoende behöver du installera en virtuell maskin. För dig som vill programmera appar är Java det perfekta språket att börja med. Android-applikationer är skrivna med Java och skapas bäst med Android Studios. Du behöver utvecklingsmiljön JDK som står för Java Development Kit och detta kan laddas ned gratis. Mer avancerade spel utvecklas oftast i C++ eftersom det är ett lågnivåspråk, vilket innebär att man är närmare hårdvaran. Java och C++ liknar varandra men det senare kräver att du har en förståelse för minnesallokering.

Var ska man börja?

För att lära sig mer om programmering så har w3school.com bra guider och exempel i en online-editor. Här kan du lära dig HTML, CSS, Javascript, Bootstrap men även mycket annat. Vill du lära dig Python är codeacademy.com en fantastisk sida att komma igång med, en interaktiv editor där man kan testa sin kod direkt online. Codeacademy har många andra språk med stort innehåll för nybörjarna. En del språk kräver en del förarbete om du ska koda i en IDE, Integrated Development Environment som i praktiken är en avancerad texteditor. Den hjälper till att strukturera och att hålla koll på koden i takt med att den växer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *